โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม”

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.ย.นราธิวาส) จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม” จัดโดย ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้อุดมการ จิตอาสา มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม และขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. นราธิวาส 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผช.ศอ.บต. เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และ ท่านพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการนราธิวาส บรรยายพิเศษและพบปะผู้เข้าร่วม 

ฮิต: 1265