ติดต่อเรา

 

 สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2247 0901-19 ต่อ 2515-17
โทรสาร 0 2644 4589

 


สำนักงาน ปปส.ภาค 1 เลขที่ 213 ถนน กำแพงเพชร 6 ซอย วิภาวดีรังสิต 25 แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2954 7230
โทรสาร : 0 2954 7230

สำนักงาน ปปส.ภาค 2 เลขที่ 222/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 467840-3
โทรสาร : 038 467844

สำนักงาน ปปส.ภาค 3 เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 327015-7
โทรสาร : 044 327107-8

สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 246790, 043 241029
โทรสาร : 043 246960

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053 217259, 053 217269, 053 217279
โทรสาร : 053 217239

สำนักงาน ปปส.ภาค 6 เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 055 368165 - 9
โทรสาร : 055 368165

สำนักงาน ปปส.ภาค 7 เลขที่ 213 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ถ.กำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2589 6495
โทรสาร : 0 2589 6495

สำนักงาน ปปส.ภาค 8 เลขที่ 102/27 หมู่ที่ 9 นิคมพัฒนา ซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 077 602927
โทรสาร : 077 602926

สำนักงาน ปปส.ภาค 9 เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074 312088 และ 074 327481
โทรสาร : 074 321514, 074 325019

สำนักงาน ปปส.กทม. เลขที่ 213 ถนนกำแพงเพชร 6 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2588 5037-9
โทรสาร 0 2589 7964

ฮิต: 12163