การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-10.30 น. นายฐานพัฒน์ แต้สวัสดิ์ ประธาน ศอ.ปส.ย.ภาค8 และนายจิตต์พงษ์ หนูบำรุง ประธาน ศอ.ปส.ย.จังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในเรื่อง ”การสร้างเครือข่าย/การจัดทำโครงการ/การเขียนโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด” ให้กับแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในเครือข่ายจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 1  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 คน รวม 23 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดน้อมถวาย จังหวัดชุมพร

 

ฮิต: 213