​โครงการ​คุณธรรม​ จริยธรรม​ ภาคฤดูร้อน​สู่​ภูมิ​คุ้มกัน​ ณ โรงเรียน​บ้าน​น้ำใส​ จังหวัดนราธิวาส

วันที่​ 27-30 เมษายน​ 2562​ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.ย.นราธิวาส)​ จัด​โครงการ​คุณธรรม​ จริยธรรม​ ภาคฤดูร้อน​สู่​ภูมิ​คุ้มกัน​ ณ โรงเรียน​บ้าน​น้ำใส​ ต.เกียร์​ อ.สุคิริน​ จ.นราธิวาส​ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเท่าทันพิษภัยของยาเสพติด รู้จักใช้กิจกรรมทางเลือกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านยาเสพติดและเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยได้รับเกียรติ​ท่าน​ธรรม​รงค์​ คงวัดใหม่​ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นราธิวาส​ เป็น​ประธาน​เปิด​โครงการ​ สนับสนุน​โดย​ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 (ปปส.ภาค​9)

 

ฮิต: 248