กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันเทศกาลสำคัญของไทย

วันที่ 11-12 เม.ย. 2562 เยาวชน ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ปปส.ภ.9 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันเทศกาลสำคัญของไทยภายใต้โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดและการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้สโลแกน สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยไร้ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา และสถานีขนส่งรถตู้โดยสาร ตลาดเกษตรหาดใหญ่ ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมรณรงค์จำนวน 50 คน ผู้โดยสารที่สถานีขนส่งทั้ง 2 แห่ง มีประมาณ 1,000 คน กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถขนส่งสาธารณะ สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย

 

ฮิต: 279