การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง

Image may contain: 1 person, sitting, eating, table, child and indoor

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ศอ.ปส.ย.จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการจังหวัดและจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วยครูอาจารย์ พี่เลี้ยง เยาวชนจากโรงเรียนในสถานศึกษาระดับประถม จำนวน 4 โรงเรียน มัธยมจำนวน 3 โรงเรียน อาชีวะ 1 โรงเรียน และเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง

Image may contain: 2 people, people sitting, table and indoor Image may contain: 2 people, people sitting, table and indoor
ฮิต: 471