อบรมพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 ตามโครงการเสริมสร้างพร้อมหนุนเสริม และขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนกิจกรรม ศอ.ปส.ย.

Image may contain: 3 people, indoor

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562. ศอ.ปส.ย.ภาค1 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 ตามโครงการเสริมสร้างพร้อมหนุนเสริม และขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนกิจกรรม ศอ.ปส.ย.เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน พื้นที่ภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมการขัยเคลื่อนงานเยาวชนศอ.ปส.ย.ในระดับภาค จังหวัด และระดับเครือข่าย/พื้นที่ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน

Image may contain: 1 person, indoor

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing

 

ฮิต: 498