โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย. จังหวัดพิษณุโลก ต้านยาเสพติด "C.Y.D.O.T. CUP" ณ สนามกีฬาโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางปรียภรณ์ สีหะกุลัง ผอ.ปปส.ภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย. จังหวัดพิษณุโลก ต้านยาเสพติด "C.Y.D.O.T. CUP" ณ สนามกีฬาโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชนสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค 6, เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 6, คณะครูจากโรงเรียนที่เยาวชนศึกษาอยู่ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 156 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค 6 ได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เสริมสร้าง สุขภาพ พลานามัย ฝึกการมีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา การทำงานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค 6 โดยทีมที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของเยาวชนสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค 6 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย.ระดับประเทศ ทั้งนี้ โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ปปส.ภาค 6 งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ฮิต: 247