ศอ.ปส.ย.ภ.5 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการหอพระ 2561 “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตัวแทน ศอ.ปส.ย.ภาค 5 เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการหอพระ 2561 “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ฮิต: 172