ศอ.ปส.ย.ภ.4 จัดนิทรรศการและอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ภ.4 จัดนิทรรศการและอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน ร่วมกับทีมประสานอำนวยการจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ส่วน ยอ. เจ้าหน้าที่ส่วน ปพ. เจ้าหน้าที่ชมรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภาค 4 ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ หอประชุมกาสลอง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 218 คน 

ฮิต: 185