โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้กับนักเรียนแกนนำ

ศอ.ปส.ย.ภ.4 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4  และ ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ให้กับนักเรียนแกนนำ  ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 62 เพื่อตอบรับนโยบายหนองบัวลำภูโมเดล กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 7 โรงเรียน  ในพื้นที่อำเภอนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดหนองบัวลำภู  และผสานการทำงานด้านยาเสพติดร่วมกับเครือข่าย ศอ.ปส.ย. ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ฮิต: 194