พิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ศอ.ปส.ย.จ.กาฬสินธุ์ และ ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันที่ 29 พ.ค. 62  ศอ.ปส.ย.ภ.4 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.จ.กาฬสินธุ์ สำนักงาน ปปส.ภ.4 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร และศอ.ปส.ย.โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ศอ.ปส.ย.จ.กาฬสินธุ์ และ ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสอวิทยาคาร  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยศูนย์ดังกล่าวขับเคลื่อนโดยกลไก ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด และ ระดับโรงเรียน

ฮิต: 523