โรงเรียนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

Image may contain: 6 people, people standing and outdoor

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงทราบถึงโทษ พิษภัยของบุหรี่ ประกอบด้วย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม โรงเรียนปากคาดวิทยาคม จังหวับึงกาฬ โรงเรียนศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จังหวักาฬสินธุ์ โรงเรียนเมวยวดีพิยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Image may contain: one or more people, crowd and outdoor   Image may contain: 8 people, people smiling, people standing and shoes
 Image may contain: 6 people, people smiling, people standing  Image may contain: 1 person, standing
 Image may contain: 5 people, people smiling, crowd and outdoor    Image may contain: one or more people, people on stage and outdoor
ฮิต: 528