โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2562

Image may contain: 23 people, people smiling, people standing

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศอ.ปส.ย.กทม. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2562 โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคำแสด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมแก่นักเรียนแกนนำ ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ สามารถนำมาต่อยอดปรับใช้เป็นแนวทางในทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างเครือข่ายเยาวชน บูรณาการการทำงานด้านยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ของเยาวชนให้มีการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

โดยครั้งนี้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ชุดใหม่ขึ้น เนื่องจากคณะทำงานชุดปัจจุบันหมดวาระ เพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินกิจกรรมของ ศอ.ปส.ย.กทม. และให้การขับเคลื่อนงานเยาวชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยง แกนนำเยาวชนภาคีเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. และ เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวมจำนวนทั้งสิ้น 94 คน

 

ฮิต: 371