ศอ.ปส.ย.จ.ตราด ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จ.ตราด และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ในกิจกรรม มีการให้ความรู้ จาก ตำรวจ สภ.คลองใหญ่ และตัวแทนจาก ศอ.ปส.ย.จ.ตราด และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ฮิต: 393