ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง (เครือข่ายโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินรณรงค์ และจัดกิจกรรมกีฬาวันต่อต้านยาเสพติด

ฮิต: 726