ศอ.ปส.ย.จ.สระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศอ.ปส.ย.จ.สระแก้ว (เครือข่ายเจียระไนเพชรในเม็ดทราย) จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และกิจกรรมวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ฮิต: 67