ศอ.ปส.ย.จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และกีฬาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศอ.ปส.ย.จ.ฉะเชิงเทรา (เครือข่ายโรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา) จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และกีฬาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ฮิต: 211