โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดย ดร.ภิรมย์  ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุม  นายอำเภอวังจันทร์  พระครูวรวงศวิวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอวังจันทร์ และภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ฮิต: 261