ศอ.ปส.ย.กทม. ร่วมกับ ปปส.กทม. เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ศอ.ปส.ย.กทม. ร่วมกับ ปปส.กทม. เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรวมพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดบูธนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เกม การละเล่น และมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมงานประกอบด้วย สำนักงานเขต 50 เขต บช.น. บช.ปส.  อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และ ปปส.กทม.  รวม 1,200 คน ทั้งนี้ ปปส.กทม. ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.กทม. 

ฮิต: 292