ศอ.ปส.ย.จ.แพร่ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานกิจกรรมกาดสามวัย จังหวัดแพร่

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ศอ.ปส.ย.จ.แพร่ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานกิจกรรมกาดสามวัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
1. วิ่ง FUN RUN 5 กิโลเมตร “วิ่ง เลียบ เมก” ต่อต้านยาเสพติดโลก จากหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ไปตามเส้นทางรอบกำแพงเมืองเก่า หรือชาวแพร่เรียกกันว่า เมก ซึ่งมีอายุกว่าพันปี ชิงเหรียญและโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
2. การแสดงของนักเรียนในจังหวัดแพร่
3. การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด ชิงรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
4. การจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 2,000 คน ซึ่งจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดอย่างดีตลอดมา โดยท่านผู้ว่าราชการได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นมาตราการเร่งด่วนที่ต้องมีการจัดการดูแลแก้ไข โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

 
 
ฮิต: 291