ศอ.ปส.ย.กทม. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสมาชิกเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เกมบิงโก/จิ้กซอว์โทษและพิษภัยของยาเสพติด เดินขบวนรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การประกวดเต้น Cover Dance ต้านยาเสพติด ฯลฯ

 

 

 

 

ฮิต: 161