ศอ.ปส.ย.จ.อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่26 มิถุนายน 2562 สมาชิก ศอ.ปส.ย.จ.อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2562 ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฮิต: 61