ปปส.ภ.5 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด ภาค 5 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 17 ธ.ค. 60 เวลา 16.00 น. นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบังคับใช้กฎหมาย เป็นผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.5 ในพิธีการเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด ภาค 5 (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมเกรทเธอร์ แม่โขง ลอดจ์ จังหวัดเชียงราย มีเยาวชนแกนนำ ศอ.ปส.ย.ภาค 5 จาก 7 จังหวัด

ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน และ พะเยา เข้าร่วมจำนวน 35 คน และครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.5 จำนวน 16 คน รวมจำนวน 51 คน อบรมระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง และพิพิธภัณฑ์หอฝิ่น

                                                                    

ฮิต: 335