สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ขยายเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดลงสู่ระดับโรงเรียน


วันที่ 4 กันยายน 60 เวลา 9.00 น. พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ ศอ.ปส.ย.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำที่ผ่านการอบรมจากสำนักงาน ปปส. จัดตั้งเป็นเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินแก้ไขปัญหายาเสพติด "โดยเยาวชน... เพื่อเยาวชน.." อันมีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นพี่เลี้ยงหรือสนับสนุนตาม แนวคิด "เด็กนำ...ผู้ใหญ่หนุน" ในการนี้ นายพรพัฒน์ สุวรรภูมิ ผอ.ปปส.ภ.1 เข้าร่วมพิธีเปิด และลงนามทำ MOU ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 

 

  

ฮิต: 1322