ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพลังเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์ ป้องกันปัญหายาเสพติดสู่สังคมราชบุรี เขียนโดย t1 1241
โครงการขับเคลื่อนขยายเครือข่ายของศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน เขียนโดย t1 467
โครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เขียนโดย t1 689
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ศอ.ปส.ย.จ.สุพรรณบุรี “ตามรอยศาสตร์พระราชาสานต่องานอาสาพัฒนาเยาวชนก้าวพ้นยาเสพติด” เขียนโดย t1 367
โครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เขียนโดย t1 652
ป.ป.ส. ร่วมกับ ศอ.ปส.ย. จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เขียนโดย t1 413
โครงการฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. (C.Y.D.O.T. BKK CUP) เขียนโดย t1 439
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขียนโดย t1 906
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ณ โรงเรียนบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขียนโดย t1 861
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย. เขียนโดย t1 434
แสดง #