ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการขับเคลื่อนขยายเครือข่ายของศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน เขียนโดย t1 154
โครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เขียนโดย t1 161
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ศอ.ปส.ย.จ.สุพรรณบุรี “ตามรอยศาสตร์พระราชาสานต่องานอาสาพัฒนาเยาวชนก้าวพ้นยาเสพติด” เขียนโดย t1 117
โครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เขียนโดย t1 243
ป.ป.ส. ร่วมกับ ศอ.ปส.ย. จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เขียนโดย t1 132
โครงการฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. (C.Y.D.O.T. BKK CUP) เขียนโดย t1 121
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขียนโดย t1 301
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ณ โรงเรียนบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขียนโดย t1 274
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย. เขียนโดย t1 134
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน คัดเลือกตัวแทน ศอ.ปส.ย.ภาค 1 เขียนโดย t1 103
แสดง #