ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย. จังหวัดพิษณุโลก ต้านยาเสพติด "C.Y.D.O.T. CUP" ณ สนามกีฬาโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย t1 236
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ณ โรงแรม เดอะพีค จันทบุรี เขียนโดย t1 214
โครงการประชุมขับเคลื่อนงานดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ภาค5) เขียนโดย t1 200
โครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.สมุทรสงคราม “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานพระราชา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด” ประจำปี 2561 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เขียนโดย t1 133
โครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานพระราชา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด” ประจำปี 2561 เขียนโดย t1 169
โครงการ "เยาวชนนราน้อมนำศาสตร์พระราชาป้องกันยาเสพติด" ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส เขียนโดย t1 201
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561 เขียนโดย t1 102
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค 6 เขียนโดย t1 149
โครงการประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย t1 153
การประชุมงานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เขียนโดย t1 109
แสดง #