ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2" รุ่นที่ 11 ณ จังหวัดสงขลา เขียนโดย t1 103
ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. และคณาจารย์ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ ผอ.ปปส.กทม. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และหารือการขับเคลื่อนงานศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561 เขียนโดย t1 92
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2" รุ่นที่ 10 เขียนโดย t1 189
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2" รุ่นที่่ 9 เขียนโดย t1 135
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ปปส.ภ.9 เข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันเทศกาลสำคัญของไทย" เขียนโดย t1 101
โครงการสัมมนา ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด เขียนโดย t1 161
ปปส.ภ.5 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด ภาค 5 (รุ่นที่ 1) เขียนโดย t1 135
ป.ป.ส.กทม.จัดประชุมคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย t1 93
ศอ.ปส.ย.ภ. 9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2 รุ่นที่ 7" ณ โรงเรียนธรรมโฆษิต จ.สงขลา เขียนโดย t1 150
ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เขียนโดย t1 135
แสดง #