ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. และคณาจารย์ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ ผอ.ปปส.กทม. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และหารือการขับเคลื่อนงานศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561 เขียนโดย t1 77
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2" รุ่นที่ 10 เขียนโดย t1 171
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2" รุ่นที่่ 9 เขียนโดย t1 110
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ปปส.ภ.9 เข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันเทศกาลสำคัญของไทย" เขียนโดย t1 85
โครงการสัมมนา ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด เขียนโดย t1 142
ปปส.ภ.5 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด ภาค 5 (รุ่นที่ 1) เขียนโดย t1 122
ป.ป.ส.กทม.จัดประชุมคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย t1 75
ศอ.ปส.ย.ภ. 9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2 รุ่นที่ 7" ณ โรงเรียนธรรมโฆษิต จ.สงขลา เขียนโดย t1 127
ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เขียนโดย t1 117
ศอ.ปส.ย.ภ. 9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2 รุ่นที่ 6" ณ โรงเรียนรัตนพลวิทยา จ.สงขลา เขียนโดย t1 119
แสดง #