ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมงานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เขียนโดย t1 218
ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ ปปส.ภ.9 เข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันเทศกาลสำคัญของไืทย" เขียนโดย t1 248
กิจกรรมของเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ. 4 และ ศอ.ปส.ย.จ.ขอนแก่น เขียนโดย t1 449
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ภาคกลาง ในหัวข้อ"ปฏิรูปการศึกษา ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" เขียนโดย t1 374
โครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.นฐ “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด”ประจำปี 2561 เขียนโดย t1 178
โครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.นฐ “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด”ประจำปี 2561 เขียนโดย t1 188
ประชุมคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย t1 192
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ C.Y.D.O.T. Intensive English Camp เขียนโดย t1 402
โครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง เขียนโดย t1 209
โครงการ พัฒนาศักยภาพเยาวชน ศอ.ปส.ย.ภ.7 “ตามรอยศาสตร์พระราชาสานต่องานอาสาพัฒนาเยาวชนก้าวพ้นยาเสพติด” เขียนโดย t1 345
แสดง #