ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปปส.ภ.6 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร : เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 6) เขียนโดย t1 133
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร: เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 1) เขียนโดย t1 312
ผู้แทน ศอ.ปส.ย. เข้าร่วมงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ “Every child can be a HERO: เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้” เขียนโดย t1 306
ปปส.กทม. เปิดโครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขียนโดย Super User 239
ปปส.กทม. เปิดโครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานค เขียนโดย Super User 145
ศอ.ปส.ย. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน ปี 2561 เขียนโดย Super User 186
ป.ป.ส. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. ในหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด เขียนโดย t2 545
ผอ.ปปส.กทม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.กทม. เขียนโดย Super User 198
ศอ.ปส.ย.ภ.9 จัดค่ายพัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาทคณะทำงาน ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 155
คณะเยาวชนสมาชิกเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมโครงการเยาวชนของพระเจ้าอยู่หัว(Youth of The King) เขียนโดย Super User 210
แสดง #