ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร: เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 1) เขียนโดย t1 225
ผู้แทน ศอ.ปส.ย. เข้าร่วมงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ “Every child can be a HERO: เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้” เขียนโดย t1 237
ปปส.กทม. เปิดโครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขียนโดย Super User 166
ปปส.กทม. เปิดโครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานค เขียนโดย Super User 99
ศอ.ปส.ย. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน ปี 2561 เขียนโดย Super User 141
ป.ป.ส. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. ในหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด เขียนโดย t2 413
ผอ.ปปส.กทม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.กทม. เขียนโดย Super User 141
ศอ.ปส.ย.ภ.9 จัดค่ายพัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาทคณะทำงาน ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 114
คณะเยาวชนสมาชิกเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมโครงการเยาวชนของพระเจ้าอยู่หัว(Youth of The King) เขียนโดย Super User 159
โครงการเยาวชนเมืองเพชรรักษ์ดี (ดนตรีในหัวใจ) ต้านภัยยาเสพติด ปีที่ 2 เขียนโดย Super User 134
แสดง #