โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร: เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 1)
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น และโรงแรมเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ จ.เชียงราย
ศอ.ปส.ย.ภ.9 จัดโครงการ One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2
ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร: เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 6)
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น และโรงแรมเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ จ.เชียงราย
ศอ.ปส.ย.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม รวมพลังเยาวชนคนตรัง เดิน-วิ่ง เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว